O napísanom, vytlačenom, prečítanom a o tých, ktorí za tým boli